S4 Snärjebäcken

Beskrivning: Hultsby bro

Provtagare: Norra Möre vattenråd

datumpHtempkondfärgtalgrumligflödetotNtotP
06-sep-187,421735färglösklart0ejej
20-sep-187,515760färglösklart0ejej
04-okt-187,98,5620färglösklart0,033,65
18-okt-187,49,674255klart0,22,57
01-nov-188,171088färglösklart0,272,59
15-nov-187,67,477030klart0,152,111
14-feb-198,11,6142Färgatklart1,82,021
28-feb-1983,1109lite färgatklart0,671,611

konduktivitet i uS/cm, flöde i m3/sec och total kväve och total fosfor i ug/l