Törnebybäcken

Törnebybäcken är en av flera kustbäckar i Kalmar kommun, med en total längd på 15 km. Avrinningsområdet är cirka 46,5 km2 och består av en stor del av jordbruksmark. Dessutom ligger Kalmar flygplats, tätorten Smedby och Hagbygärde industriområde i avrinningsområdet.

Mätpunkter

Törnebybäcken